Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

„Mundur zawsze na pierwszym miejscu”

Za kilka dni, 19 listopada 2021 roku przypada 100-lecie urodzin druhny Marii Krystyny Kapuścińskiej, legendarnej harcerki, komendantki suwalskiego hufca ZHP, łączniczki uczestniczki powstania warszawskiego, uhonorowanej tytułem Zasłużonej dla Miasta Suwałk. Jej córka, pani Irena Zarachowicz zainspirowała naszą Pracownię do zorganizowania spotkania wspomnień tej zasłużonej dla Suwałk postaci.

Komendantka Hufca Suwałki Maria Krystyna Kapuścińska (po lewej), 1960 r. Fot. Ze zbiorów Ireny Zarachowicz

Maria Krystyna Kapuścińska– harcerka przez całe życie

córka Zygmunta Rylskiego i Janiny z Maliszewskich, ur. 19.11.1921 r. w Warszawie – zm. 24.09.2005 r. w Suwałkach

Do harcerstwa wstąpiła w 1934 r. w Prywatnym Gimnazjum Kupieckim w Jarosławiu. We wrześniu 1939 r. przeniosła się z rodzicami z Dubna na Wołyniu do Warszawy, gdzie działała w konspiracji jako kolporterka w Armii Krajowej. Podczas powstania warszawskiego była sanitariuszką na Powiślu i Czerniakowie. Po upadku powstania się wstąpiła w szeregi wojska polskiego i do końca wojny pracowała jako sanitariuszka w szpitalu ewakuacyjnym. 

W 1945 r. po zdemobilizowaniu przyjechała do Suwałk. W latach 1946-1961 pracowała jako na­uczycielka w wielu szkołach na terenie Suwalszczyzny. W latach 1972-1978 była kierowniczką Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Suwałkach.

Obok pracy zawodowej nieprzerwanie prowadziła aktywną działalność społeczną jako harcmistrz. Harcerstwo wypełniło całe jej życie – trwało przez okres nauki, wojny, czas pracy zawodowej i emerytury. Pełniła wiele funkcji – była przyboczną w Gimnazjum Koedukacyjnym w Jarosławiu, drużynową, szczepową w Szkole Podstawowej nr 1 w Suwałkach, komendantką Hufca i Chorągwi, i już na emeryturze  instruktorką i komendantką Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Batalionu „Wigry”. Brała udział w wielu harcerskich wydarzeniach w mieście, kraju, a także reprezentowała polskie harcerstwo za granicą. Była zaangażowana we wszelkie działania na rzecz dzieci i młodzieży – w latach 60. była szefem Chorągwianego Sztabu Nieobozowej Akcji Letniej. Była pionierem i przez 10 lat kierownikiem akcji na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami „Nieprzetarty szlak” w Suwałkach lat 70. i 80. Znana była w  Suwałkach praktycznie przez  wszystkich. Mieszkańcy do dziś  pamiętają „druhnę Krysię” maszerującą na czele suwalskich harcerzy równym żołnierskim krokiem. Wychowała wiele pokoleń suwalskiej młodzieży, organizowała im czas, uczyła patriotyzmu, samodzielności i radzenia sobie w dorosłym życiu.

Dh K. Kapuścińska podczas ceremonii wręczenia sztandaru Komendy Hufca Suwałki, 1965. Ze zbiorów Ireny Zarachowicz

Harcerze w pochodzie pierwszomajowym, 1965. Na przedzie salutując, Krystyna Kapuścińska. Fot. ze zbiorów Ireny Zarachowicz

Krystyna Kapuścińska była wielokrotnie odznaczana za działalność społeczną i zawodową w środowisku młodzieży, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 r. została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”.

Druhna Kapuścińska z harcerzami w pochodzie pierwszomajowym, 1964. Fot. ze zbiorów Ireny Zarachowicz

Z okazji 100-lecia urodzin „Druhny Krysi” Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej suwalskiej Biblioteki, we współpracy z córką hm. Kapuścińskiej, Ireną Zarachowicz oraz harcerzami z 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych BURZA, zorganizowała wieczór wspomnień, na którym zaprezentowany został film wspomnień z harcerskiej biografii druhny Krysi. Wspominają znajomi i druhowie: Grażyna Serafin, Irena Zarachowicz, Mieczysław Jurewicz i Franciszek Łupiński. Premiera filmu „Mundur zawsze na pierwszym miejscu” miała miejsce 9 listopada 2021 roku w sali im. J. Towarnickiej suwalskiej Biblioteki, gdzie spotkali się starsi i młodsi harcerze Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach, to jest: 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych BURZA oraz Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Batalionu „Wigry” . W czasie spotkania snuto wspomnienia i śpiewano harcerskie piosenki z dawnego i współczesnego repertuaru harcerzy. Zarejestrowane fragmenty posłużyły jako podkład muzyczny do filmu. 

 

Garść zdjęć ze spotkania (fot. T. Szot – dziękujemy!)