Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Cymelia i Okruchy Pamięci

Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej zaprasza do czytania i oglądania skarbów naszej biblioteki w wersji cyfrowej.

Uruchomiliśmy nową zakładkę na stronie – Tematy, w którym umieszczamy pozyskane materiały, opracowane do postaci narracyjnej. Dwa główne działy to:

 

CYMELIA – najcenniejsza część zbiorów suwalskiej Biblioteki. Znajdują się tu publikacje piśmiennicze wydane od XVII wieku do 1800 roku, dzieła XIX-wieczne oraz wydane przed 1945 r.

Cymelia (gr. keimēlion „nieruchomość, kosztowność, skarb, klejnot”) – zbiory lub obiekty o szczególnej wartości, najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece, wydzielone z zasobów i specjalnie chronione. Status cymelium mogą uzyskać wszystkie rodzaje dokumentów bibliotecznych,  stare druki, ryciny, mapy, wyróżniające się formą, treścią, pochodzeniem lub wiekiem.

Znaczna część tego księgozbioru znalazła się w zasobach naszej Biblioteki dzięki darom indywidualnych ofiarodawców, jak również zakupom antykwarycznym i aukcyjnym. Od lat gromadzimy też pierwsze wydania utworów Marii Konopnickiej oraz materiały związane z osobą patronki Biblioteki. Staramy się także pozyskiwać najwartościowsze wydawnictwa o charakterze regionalnym, zarówno te ukazujące się obecnie, jak również starsze wydania regionaliów. Aktualnie zbiory z tzw. „starej szafy” to ok. 500 pozycji inwentarzowych oznaczonych sygnaturą G.Z. (Gabinet Zbiorów). Informacje o nich dostępne są w elektronicznym Katalogu Biblioteki SOWA.

Cymelia znajdują się w Czytelni (budynek Biblioteki przy ul. E. Plater 33A, pierwsze piętro). Udostępniane są rzadko, z uwagi na ich stan zachowania i konieczność ochrony. Cymelia suwalskiej biblioteki Są sukcesywnie digitalizowane i udostępniane w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej; odnośniki do nich oraz opracowane omówienia prezentowane są na niniejszej stronie.

 

OKRUCHY PAMIĘCI – opowieści, które powstały na podstawie zdjęć i fragmentów wspomnień ich właścicieli, czasem potomków bohaterów tych fotografii. Są formą utrwalenia opowieści świadków historii, których wspomnienia zostały zarejestrowane w Pracowni Digitalizacji  Historii Mówionej suwalskiej biblioteki. Każdy fragment uzupełnia i pogłębia kronikę historii ogólnej, którą budujemy wszyscy, także mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny. 

Więcej o pracy ze świadkami historii tutaj.

 

 

W zakładce Tematy znajdują się też opracowane do postaci filmów lub monograficznych wątków materiały z realizacji projektów – takim jest np. wątek „Sybiracy z Suwalszczyzny”, który to projekt (rozmów ze świadkami XX wieku oraz poszukiwań archiwalnych XIX-wiecznych sybiraków) był realizowany w 2019 roku.