Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Wytyczenie ulicy Sportowej

Fragment relacji świadka historii Lecha Nowikowskiego o okolicznościach wytyczenia nowej ulicy – Sportowej – jako drogi dojazdowej do zakładu pracy