Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Cmentarzysko i krzyż wotywny w Poddubówku

Nagranie świadka historii Klementyny Urbanowicz.
Fragment relacji dotyczącej historii krzyża wotywnego w miejscowości Poddubówek.