Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

O ulicy Kościuszki - sklep Olszewskich i...

Nagranie świadka historii Haliny Górskiej
O ulicy Kościuszki - sklep Olszewskich, Ciecierscy, Chwalisz i inni. O jeńcach radzieckich - fragment wspomnień