Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Milisia (pseud.)

Milisia (pseud.) urodziła się w 1929 r. w Lipsku nad Biebrzą. Uczyła się w szkole gminnej w Lipsku, a w czasie II wojny światowej – tamże w szkole rosyjskiej, zorganizowanej przez bolszewików.
Po wojnie wyszła za mąż i zamieszkała we wspólnym gospodarstwie. Zajmowała się krawiectwem.
Zmarła w 2019 roku w rodzinnej miejscowości.