Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Złotkowski Stanisław

Stanisław Złotkowski urodził się 1927 r. w Augustowie. Jego ojciec, Wiktor Złotkowski, walczył w czasie I wojny światowej, był w niewoli niemieckiej, a potem rosyjskiej. Zesłany na Syberię, powrócił do Polski z armią gen. Hallera. Po zakończeniu I wojny był komendantem, a następnie zastępcą komendanta powiatowego policji w Augustowie. W 1939 r. po zajęciu Augustowa przez Rosjan został aresztowany przez NKWD i nigdy nie powrócił do domu.
Stanisław Złotkowski jako 12-letni chłopiec został wraz z rodziną deportowany do Kazachstanu, w czasie drugiej przymusowej wywózki 13 kwietnia 1940 r. Rodzina osiedliła się w rejonie Mamlutki (Mamlyutka) w kołchozie im. Lenina w Mariówce nad rzeką Iszym, w środowisku Kirgizów. Stanisław pomagał we wszystkich pracach polowych, zarabiał też noszeniem wody i wykonywał wszelkie inne prace, aby pomóc w utrzymaniu rodziny.
Do Polski powrócił w 1946 roku. Początkowo rodzina próbowała osiedlić się na tzw. ziemiach odzyskanych, z dala od granicy sowieckiej. Jednak ostatecznie wraz z mamą i rodzeństwem Stanisław powrócił do rodzinnego domu w Augustowie.
Stanisław Złotkowski jest autorem wspomnień z zesłania pt. „Jeszcze się spotkamy”, wyd. I: Klinika Języka, Grodzisk Mazowiecki 2017, wyd. II: Jamiński Zespół Indeksacyjny, Twardy Róg 2020.

Stanisław Złotkowski zmarł w sierpniu 2021 roku i pochowany jest na cmentarzu w rodzinnym Augustowie..