Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Wirtualny spacer – cmentarz żołnierzy radzieckich w Suwałkach

Na północnych obrzeżach Suwałk przy obecnej ulicy Mikołaja Reja znajduje się istniejący od lat 40. XX wieku cmentarz jeńców radzieckich. Leżą tu zarówno jeńcy pomordowani w niemieckim Stalagu I F Sudauen (zlokalizowanym na terenie obecnego Osiedla Północ), jak też żołnierze biorący udział w walkach o wyzwolenie Suwalszczyzny i Suwałk w październiku 1944 r. Na cmentarzu pochowanych jest około 46 tysięcy jeńców ze stalagu, oraz 5 136 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach z Niemcami na terenie Suwałk i Suwalszczyzny w 1944 r. To największa żołnierska nekropolia na Suwalszczyźnie. 

Na terenie cmentarza znajduje się też pomnik żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach na Suwalszczyźnie, który odsłonięto w pierwszą rocznicę wyzwolenia Suwałk spod okupacji niemieckiej 23 października 1945 roku w   centrum miasta (obecny Park Konstytucji 3 Maja). Pomnik ten w 2007 roku trafił na cmentarz przy ul. M. Reja, po długotrwałych uzgodnieniach pomiędzy suwalskim Urzędem Miejskim, Radą Ochrony Pamięci i Męczeństwa i ambasadą rosyjską.  Przy demontażu okazało się, że w miejscu ustawienia pomnika nie było grobów. W miejscu starej zniszczonej tablicy na pomniku zamontowano nową, z uzgodnioną treścią odpowiadającą faktom.

Pracowania Digitalizacji i Historii Mówionej proponuje kolejną wycieczkę wirtualną, w przeszłość istniejących współcześnie miejsc. Oto CMENTARZ ŻOŁNIERZY RADZIECKICH – SUWAŁKI.

 

To pierwsza wirtualna wycieczka Suwalskiej Biblioteki Pamięci. Opracowana jest w aplikacji Tour Creator – internetowym internetowe narzędziu Google, które pozwala na stworzenie wycieczek po miejscach… intersujących, z wykorzystaniem zdjęć 360 stopni, tradycyjnych fotografii oraz własnych opisów tekstowych. Narzędzie jest proste i funkcjonalne. Poszczególne detale miejsca zostały oznaczone z możliwością rozwinięcia i dotarcia do bardziej szczegółowych informacji. Jego jedyny minus – Google opublikowało właśnie informację, że strona Poly zostanie trwale wyłączona 30 czerwca 2021 r. Zachęcamy do oglądania i dzielenia się z tymi, którzy mieszkają daleko od Suwałk, póki czas!