Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Edukacja

Zasób Suwalskiej Biblioteki Pamięci ma ogromny potencjał edukacyjny. Zebrane materiały stanowią bogate źródło dla edukacji. Z ich pomocą można unaoczniać młodemu pokoleniu, że „wielka” historia nie omijała Suwałk, miała wpływ na miasto i jej mieszkańców. Podczas zajęć uczestnicy poznają i z pomocą multimediów „dotykają” żywej historii znajdującej się w zasobach biblioteki. Różnorodne działania dydaktyczne zachęcają uczniów do aktywności poznawczej i samodzielnego wyciągania wniosków.

Niniejszy dział edukacyjny zawiera konspekty zajęć, wykorzystujące udostępnione zasoby. Są to scenariusze zajęć dotyczące doświadczeń wojennych mieszkańców Suwałk czy zmian w przestrzeni miejskiej na przestrzeni lat. W miarę rozwoju programu Historii Mówionej będą się tu pojawiały kolejne materiały i tematy. Wszystkie konspekty są udostępnione na otwartej licencji Creative Commons.

Zamieszczone tu scenariusze są jednocześnie ofertą zajęć warsztatowych w bibliotece przy ul. E. Plater 33A w Suwałkach. Zajęcia dla grup zorganizowanych mogą się odbywać (w uzgodnionych wcześniej terminach) od wtorku do piątku w godzinach 08.00-13.00. Czas zajęć dopasowany jest do potrzeb użytkowników.