Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Sowul Franciszek

Franciszek Sowul urodził się w 1934 r. w Rekacji (Rekatija, Litwa), gm. Lubowo. Na Litwie przed wybuchem wojny ukończył dwie i pół klasy szkoły podstawowej. Pamięta walki, m.in. przeżył w piwnicy nalot wojsk radzieckich.
Po wojnie ukończył szkołę w Wiżajnach i szkołę ogrodniczą w Wielkopolsce. Powrócił bliżej rodzinnych stron i rozpoczął pracę nauczyciela w powiatach gołdapskim i oleckim. W międzyczasie ukończył pedagogikę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował też (dwa lata) biologię w Toruniu.
Na emeryturze zainteresował się ziemią suwalską (na swojej drodze życiowej spotkał Antoniego Patlę – krajoznawcę), spisał legendy swojej rodzinnej ziemi. W młodości tańczył, śpiewał w chórze, obecnie pisze wiersze o przyrodzie, historii i obyczajach ziemi suwalskiej. Opublikował 140 wierszy, 3 książki i 40 opowiadań.