Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Grabińska Lucyna

Lucyna Grabińska urodziła się w 1932 r. w Suwałkach. Okres II wojny światowej spędziła w Suwałkach. Uczyła się w Liceum Pedagogicznym w Suwałkach i (po przeniesieniu placówki) w Augustowie. Życie zawodowe związała z nauczycielstwem, kulturą i wychowaniem młodzieży: pracowała w Domu Harcerza, w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży (jako instruktor, a później kierownik), w Szkole Podstawowej nr 3 w Suwałkach. Od 1985 r. jest na emeryturze.
Jej główną aktywnością społeczną było i jest harcerstwo. Do ZHP zapisała się w 1946 r., będąc w klasie piątej szkoły podstawowej numer 4 w Suwałkach. Zdobywała kolejno różne funkcje i sprawności. W latach 1955-1985 pełniła różne funkcje: była kierownikiem gabinetu harcerskiego Domu Harcerza, prowadziła drużynę harcerską im. M. Konopnickiej przy szkole podstawowej nr 3, drużyny zuchowe w Zbiorczej Szkole Gminnej w Suwałkach, była szczepową. Tam zdobyła stopień harcmistrza. Przez pięć lat (1980-1985) była komendantem hufca Suwałki – Gmina. Od 1993 r. aktywnie uczestniczy w spotkaniach Harcerskiego Kręgu Seniora w Suwałkach – była jego komendantką w latach 2001-2016. Dokumentuje prace harcerzy seniorów, opiekuje się ich archiwami; opracowuje materiały dot. życia HKS.
Była prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Zbiorczej Szkole Gminnej w Suwałkach, przez dwie kadencje.
Jest odznaczona medalami:
- Złotym Krzyżem Zasługi (1975)
- Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP (1975)
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984)
- Medalem 40-lecia PRL (1984)
- Srebrną i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (złota 1985)
- Brązową, Srebrną i Złotą Odznaka za Zasługi dla ZHP (złoty 1994)

Opracowania autorstwa Lucyny Grabińskiej:
- Rys monograficzny Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Batalionu „Wigry” przy Komendzie Hufca ZHP 1986-2009 (współaut. hm. I. Krzywicka, hm. T. Milewska, pwd. Z. Chrulska)
- To, co pozostało ze wspomnień o złazach Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Batalionu „Wigry” w Suwałkach. Lata 1993-2012

Materiały multimedialne