Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Poczobut Zygmunt

Zygmunt Poczobut (syn Jana i Stanisławy) urodził się w 1937 roku w Rulewiczach, w powiecie lidzkim II Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie Białoruś). Jego dzieciństwo i lata młodzieńcze były niezwykle trudne, przypadły bowiem na II wojnę światową oraz czas stalinowskiego terroru po włączeniu Kresów Wschodnich do ZSRR. Lata 1953-1959 autor spędził przy wyrębie tajgi w północnych rejonach ZSRR nad Morzem Białym. Z tego tytułu jest członkiem Związku Sybiraków oraz posiada uprawnienia kombatanckie jako represjonowany przez system sowiecki. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Do Polski, ze względu na przymusowe zesłanie do pracy w głąb ZSRR, Zygmunt Poczobut mógł przyjechać dopiero w 1959 roku. Trafił do Mikołajek na Mazurach i tu rozpoczął swoją karierę zawodową jako pracownik fizyczny, a po rozpoczęciu nauki w technikum budowlanym sukcesywnie awansował. W latach 70. kierował wielkimi budowami w kraju i za granicą, m.in. był odpowiedzialny za budowy zapleczy Huty Zawiercie oraz gazociągu „Orenburg - Zachodnia Granica ZSRR” na Ukrainie. Za pracę zawodową został odznaczony:
w 1977 roku ZŁOTĄ ODZNAKĄ Zasłużonego dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przez Ministra Budownictwa PRL;
w 1978 roku MEDALEM PAMIĄTKOWYM za budowę gazociągu „SOJUZ-PRZYJAŹŃ” nadanym przez kierownictwo RWPG;
w 1987 roku SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI nadanym przez Radę Państwa PRL.
W 1983 roku Zygmunt Poczobut z żoną Alicją oraz synami Jerzym i Robertem na stałe osiedlił w Suwałkach. Tu przyszło na świat ich troje wnucząt: Mateusz, Dominik oraz Agatka. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Alicja i Zygmunt Poczobutowie zostali odznaczeni w 2012 roku medalami nadanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Tak mówi o sobie:
„Żyłem jak umiałem. Nigdy nie narzekałem na trudne warunki, zawsze pragnąłem być potrzebny ludziom i krajowi. Szedłem przez życie własną drogą, zawsze z uśmiechem, mocną wiarą i spokojem ducha”.

Jest autorem dwóch książek:
- „Burzliwa epoka : droga przez życie : Kresy Wschodnie”, Suwałki 2015 (faktograficzna opowieść o stalinowskim terrorze, pracy w tajdze i losach w powojennej Polsce)
- „Wspomnienia i myśli”, Suwałki 2020 (wiersze, rozważania i obserwacje życiowe oraz fragmenty niepublikowanych wcześniej wspomnień)

O Zygmuncie Poczobucie w sieci:
- Adam Czesław Dobroński, tajga to prawo, a sędzią jest niedźwiedź”, https://plus.poranny.pl/zygmunt-poczobut-tajga-to-prawo-a-sedzia-jest-niedzwiedz/ar/c11-14857205 [dostęp 2020-10-04]
- Zygmunt Poczobut, Burzliwa epoka - w rozmowie z Markiem Starczewskim, https://www.youtube.com/watch?v=Mdwc8cy9Pz4 [dostęp 2020-10-04]
- Zygmunt Poczobut, Burzliwa epoka - w rozmowie z Markiem Starczewskim, https://www.youtube.com/watch?v=2np2fz7n_5o [dostęp 2020-10-04]
- spotkanie z Zygmuntem Poczobutem podczas II Festiwalu Powsinóg. Podróże bliskie i dalekie, https://www.youtube.com/watch?v=LURA1RULUKA [dostęp 2020-10-04]
- Zygmunt Poczobut, książka „Wspomnienia i myśli” – rozmowa I, https://www.youtube.com/watch?v=N6DIY78bwdw [dostęp 2020.02.08]