Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Mitros (z d. Kuczyńska) Ryta

Ryta Mitros (z domu Kuczyńska) urodziła się w 1932 r. w osadzie Gielusznik (obecnie Przejma Wielka) w gminie Szypliszki. Jej rodzice, Kajetan Kuczyński i Helena Majewska z Gawarca (obecnie Gawrych Ruda) posiadali 20-hektarowe gospodarstwo rolne jako czwarte pokolenie w Gieluszniku.
Początkowym nauczaniem pani Ryty w czasie II wojny światowej zajmowała się mama i starszy brat. W styczniu 1945 r. zaczęła uczęszczać do IV klasy szkoły podstawowej w sąsiedniej wsi Fornetka. Od 1947 r. kontynuowała naukę w szkole średniej. Maturę zdała w roku 1952 w Technikum Ekonomicznym w Ełku. W 1953 r. podjęła pracę w biurze Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Suwałkach. Tu poznała przyszłego męża Czesława Mitrosa.
W roku 1965 objęła stanowisko głównej księgowej w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego oddział w Suwałkach. Funkcję tę pełniła do 1982 r., kiedy to przeszła na emeryturę.
Od kilku lat porządkuje bogate archiwa rodzinne, pamiętniki i wspomnienia. Opracowała drzewo genealogiczne rodzin Kuczyńskich i Majewskich. Wciąż pogłębia wiadomości o swoich przodkach.