Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Wasilewski Józef

Józef Wasilewski (ur. w 1936 r.) - syn Adama i Stefanii (z d. Sobuń). Urodził się i wychował we wsi Węgielnia (gm. i par. Jeleniewo) w rodzinie chłopskiej. Szkołę podstawową ukończył w 1952 roku w Kaletniku. Jego dzieciństwo przypadło na trudny czas II wojny światowej. Maturę otrzymał w 1965 r. ucząc się w systemie korespondencyjnym i wieczorowym. W latach 1978-1979 studiował w Gdańsku na AWF (kierunek trenerski LA). W latach 1980-1984 podjął studia zaoczne na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku prawo i administracja. Ukończył ponadto roczne Studium Gospodarczych Problemów Wsi i Rolnictwa, a także kurs trenerski LA.
Zasadniczą Służbę Wojskową odbył w latach 1956-1957 w WSW w Gdańsku. Od 1960 do 1965 roku pracował w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Żubrynie. Pomagał również rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego w Węgielni. Był członkiem i wieloletnim działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W latach 1984-1986 był kierownikiem i sekretarzem Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Suwałkach. Od 1986 do 1988 roku pracował w suwalskim sądzie jako kierownik oddziału, a w latach 1988- 1992 w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na stanowisku wojewódzkiego organizatora. Od 1992 roku jest na wcześniejszej emeryturze.
Był wieloletnim korespondentem „Zielonego Sztandaru” i „Naszych Krajobrazów”. Interesuje się historią (szczególnie tą bliską), polityką, sportem i turystyką, tradycjami i obyczajami wiejskimi. Zawsze lubił pracę z młodzieżą.
Jest autorem licznych prac wspomnieniowych, m. in.:
„Przerwać milczenie”, Suwałki 1998 (202 s.),
„Suwalszczyzna - piękno, tradycje, ludzkie losy”. T. 1, Suwałki 2000-2008 (672 s.),
„Suwalszczyzna - wieś rodzinna w świetle XX wieku”. T. 2, Suwałki 1996-2002 (662 s.),
„Suwalszczyzna - ciekawostki z życia wzięte”. T. 3, Suwałki 1999-2001 (606 s.).
Pisze opowiadania i wiersze jednak szczególnie bliskie jest mu pamiętnikarstwo.
Od wielu lat mieszka w Suwałkach.