Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Węgłowska Jadwiga

Jadwiga Węgłowska (z domu Butkiewicz) urodzona 14 marca 1921 r. w Suwałkach. Córka Piotra (przedwojenny policjant) i Apolonii z Nieszczerzewiczów.
Miała dwoje starszego rodzeństwa: siostrę Helenę (ur. 1912 r.) i brata Aleksandra (ur. 1910 r., zginął w Katyniu w 1940 r.). W okresie międzywojennym uczyła się w szkole podstawowej nr 2 i nr 4.
Podczas II wojny światowej przeszła tułaczkę. Przebywała m.in. w okolicach Grodna (Białoruś), w Warszawie, Radomiu, w okolicach Lipska (Augustowszczyzna). Udało jej się uniknąć wywózki na Syberię.
Po wojnie w maju 1945 r. wróciła do Suwałk, gdzie wyszła za mąż. Zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.
Obecnie, w dalszym ciągu mieszka w Suwałkach.


Informacje o Aleksandrze Butkiewiczu:
Aleksander Butkiewicz, https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/2559#wspo [Dostęp: 10.12.2018].
Ochał A., Słownik oficerów i chorążych Korpusu Ochrony Pogranicza w Suwałkach (1929-1939), Suwałki 2009. [biogram s. 141]
Tutak S., Suwalskie drużyny harcerskie ZHP w latach 1918-1967 : Album dziesięciolecia pracy Komisji Historycznej Komendy Hufca ZHP w Suwałkach, Suwałki 2006. [passim]