Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Lauryn Maria

Maria Jolanta Lauryn z domu Tyczkowska ur. 1957 r. w Suwałkach. Jej korzenie to rodziny Opalińskich i Tyczkowskich z Suwalszczyzny oraz Szeszków z Suwałk. Urodziła się w domu przy ulicy Kamedulskiej, należącego do rodziny od 1868 roku. W wielopokoleniowym domu do ostatnich lat mieszkała jej prababcia ze strony ojca Wanda Eugenia Opalińska z Benkendorffów (z przedwojennego majątku Łanowicze) oraz babcia Stanisława z Opalińskich, urodzona w 1902 r. w Rostowie.
Maria Lauryn uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 9 (wówczas TPD nr 5) w Suwałkach i suwalskiego I LO. Ukończyła pedagogikę i administrację, studium prawno- samorządowe na PAN w Warszawie oraz kilka podyplomowych studiów menadżerskich i z zakresu kultury.
Swoją wrodzoną aktywność wokół kultury rozwijała na wielu polach zawodowych i społecznych. Pracowała jako wychowawca przedszkola (w latach 70.), następnie była kierownikiem wydziału baletowego Miejskiego Ogniska Artystycznego im. Jerzego Lalewicza w Suwałkach (1988-1993).
Pełniła wiele funkcji publicznych: przez 3 kadencje była radną Rady Miejskiej w Suwałkach, dyrektorem Wydziału Wychowania Przedszkolnego i Szkolnictwa Podstawowego Kuratorium Oświaty w Suwałkach, w latach 1999-2002 pełniła funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk (odpowiadała m.in. za kulturę i wymianę artystycznego ruchu amatorskiego z miastami zbliźniaczonymi z miastem Suwałki: Waren w Niemczech, Grande-Synthe we Francji, Olita i Mariampol na Litwie); w latach 2004-2007 była dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach.
Jest z zamiłowania społecznikiem, tancerką i instruktorem tańca. Od 1979 roku jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. W grupie „Dinozaurów” (pierwszego składu tancerzy po reaktywacji zespołu) tańczy okazjonalnie do dziś. Jako wykwalifikowany instruktor tańca w zakresie tańca ludowego założyła i prowadziła Zespół Pieśni i Tańca „Dowspuda” przy Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Ludwika Paca w Dowspudzie (1983-1991), była instruktorem tańca i asystentem kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (1986-1987), organizatorem i instruktorem tańca Zespołu 11 Mała Suwalszczyzna” przy WDK w Suwałkach (1988-1990).
W roku 1996 była jednym z pomysłodawców powołania Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, Pieśni i Tańca Suwalszczyzny, które wspiera działalność ZPiT „Suwalszczyzna” i ruch taneczny w mieście. Pełniła funkcję prezesa stowarzyszenia przez 16 lat. Najważniejsze osiągnięcia organizacji to powołanie do istnienia Suwalskiego Domu Tańca (lata 90.) oraz współorganizacja obchodów 50-lecia ZPiT „Suwalszczyzna”, w tym wydanie monografii zespołu pt. „Zespół Pieśni i Tańca «Suwalszczyzna»” / Zygmunt Filipowicz, Barbara Dudko, Grażyna Serafin, Suwałki 2000)
Maria Lauryn już na emeryturze nadal z pasją aktywnie uczestniczy w amatorskim ruchu artystycznym miasta. Należy do Stowarzyszenia Suwalskie Starszaki; w 2018 r. założyła i prowadzi zespół taneczny seniorów „SREBRNE PIERWIOSNKI" przy UTW w Suwałkach propagując pokoleniowy przekaz edukacji kulturalnej, w Radio5 prowadzi audycję dla seniorów pt. suwalski SMS czyli Stan Młodości Stabilnej , od trzech kadencji jest aktywnym członkiem Suwalskiej Rady Seniorów.
Posiadane odznaczenia:
- Zasłużony Działacz Kultury – odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000)
- Srebrny Krzyż Zasługi – odznaczenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2002)
- Zasłużony dla Kultury Polskiej – odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006)