Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Taraszkiewicz Stanisław

Stanisław Taraszkiewicz urodził się w 1941 roku w Suwałkach jako najmłodszy z pięciorga dzieci. Gdy miał trzy i pół tygodnia, zmarła mu mama i ojciec oddał go na wychowanie siostrze zmarłej, Władysławie, która wraz z mężem Aleksandrem Myszkowskim stała się jego rodziną.
Stanisław uczył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Suwałkach, a następnie w Technikum Handlowym. Nauczycielem został z własnego wyboru i powołania: zdał maturę pedagogiczną w Białymstoku, 2-letnie Studium Filologii Polskiej i 5-letnie studia polonistyczne na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczył języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych, Szkole Podstawowej nr 3 i – już na emeryturze – w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Przez pewien czas był kierownikiem świetlicy w Płocicznie. Podczas wakacji był kierownikiem szkolnych kolonii letnich.
Dodatkowo pełnił funkcje publiczne: przez 20 lat był ławnikiem w suwalskim sądzie, był też oratorem cmentarnym, funkcję tę przejął po Czesławie Liszewskim.
Pan Stanisław jeszcze jako uczeń przejawiał zdolności aktorskie i recytatorskie, brał udział w szkolnych zespołach teatralnych. Mając uprawnienia (w teatrze Aleksandra Węgierki w Białymstoku) do prowadzenia małych form teatralnych w szkołach i zakładach, prowadził zespół recytatorski w Spółdzielni Ociemniałych Do dziś potrafi recytować strofy poezji oraz urywki prozy klasyki polskiej literatury oraz wykładać dzieje literatury polskiej w nienagannej polszczyźnie i znakomicie przeprowadzone metodycznie.