Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Jurewicz Mieczysław

Mieczysław Jurewicz urodził się w 1948 r. w Białym koło Niemcowizny jako jeden z ośmiorga rodzeństwa. Dzieciństwo spędził, pomagając w czasie wolnym rodzicom w gospodarstwie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Niemcowiźnie kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej (obecnie ZST) w Suwałkach (dojeżdżając do przez rok do szkoły. Przez dwa lata przebywał w internacie, który wówczas mieścił się w obecnym budynku Muzeum Okręgowego przy ul. Kościuszki 81), a następnie w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym we Włocławku. W tej ostatniej szkole rozpoczął pracę jako nauczyciel zawodu. W 1972 r. wrócił do Suwałk, gdzie rozpoczął pracę w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej.
Od młodości był związany z harcerstwem. W 1965 r. złożył ślubowanie instruktorskie ZHP. Uzyskiwał kolejne sprawności i stopnie, zjeździł całą Polskę jako uczestnik obozów wędrownych i rajdów. W 1975 r. został komendantem szczepu, w 1977 r. – komendantem Hufca Suwałki, a w 1979 r. – komendantem Chorągwi Suwalskiej, w której to służbie pozostawał do 1988 r.
W 1988 roku z etatowej pracy w Komendzie Chorągwi Suwalskiej przeszedł do pracy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na Wojska Polskiego, gdzie był kierownikiem internatu, a następnie przez rok dyrektorem tego ośrodka, gdzie pracował do 1995 roku.
W ciągu swego życia pan Mieczysław pełnił około 30 różnych publicznych funkcji zawodowych i społecznych. Był m.in. wojewódzkim kuratorem oświaty (1995-1998), zastępcą prezydenta Suwałk (1998-2002), przewodniczącym rady miejskiej w Suwałkach (2002-2006) oraz jej wiceprzewodniczącym (2006-2010). Obecnie jest czynnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, członkiem Prezydium Rady Przyjaciół Harcerstwa, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.