Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Burak Władysław

Władysław Burak urodził się w 1942 r. Widzach pow. Brasław (ówczesne województwo wileńskie; obecnie teren Białorusi). W czasie wojny jego ojciec Wiktor Burak został wywieziony (1941) na przymusowe roboty do Niemiec. Pod koniec wojny, w atmosferze niepewności co do dalszych losów ziem zabranych przez Związek Sowiecki, matka pana Władysława, Jadwiga z d. Łel, zorganizowała wyjazd rodziny z Wileńszczyzny na tzw. ziemie odzyskane. Rodzina osiedliła się w szczecińskiem.
Pan Władysław ukończył Liceum Pedagogiczne w Świdwinie, a następnie Studium Nauczycielskie w Słupsku, specjalizacja „śpiew z muzyką”. W 1962 r. wyjechał w poszukiwaniu pracy na wschód, aby „być bliżej” rodzinnych stron (na tym zależało jego rodzicom). Pracę znalazł w Suwałkach, jako nauczyciel muzyki (i prowadzący chór szkolny) w Szkole Podstawowej nr 4. Po kilku latach awansował na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (pracował w latach 1972-1977). W tym czasie podjął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, filii w Białymstoku.
W latach 1978-1983 pracował w Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach – jako zastępca dyrektora do 1980 r., a następnie jako dyrektor. Czynnie uczestniczył w reaktywacji Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. W 1983 r. zatrudnił się w II Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach jako nauczyciel historii, przez kilka lat był wicedyrektorem szkoły; uczył także w studium wieczorowym Zespołu Szkół nr 2. Był nauczycielem historii do przejścia na emeryturę w 1998 r.
Od wielu lat czuje się związany z Suwałkami.