Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Chuchnowski Andrzej

Andrzej Paweł Chuchnowski urodził się w 1944 roku Rudkach (ziemia radomska). Jego ojciec, Piotr (1907-1972) przed wojną był nauczycielem i kierownikiem szkoły w Wiżajnach. W latach 30. powołany do zasadniczej służby wojskowej – IV Dywizjon Artylerii Konnej w Suwałkach. Brał udział w kampanii wrześniowej, w trakcie której został internowany w okolicach Grodna. Po wojnie pełnił funkcję (przez trzy kadencje) Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suwałkach. Mama Eugenia z Mikielkiewiczów (1910-1983) była nauczycielką w Szkole Odzieżowej w Suwałkach.
Andrzej Chuchnowski uczył się Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach, następnie ukończył (1964) Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. Uzyskał dyplom mgr historii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Przeszedł wiele miejsc pracy. Pracował jako inspektor bhp w Suwalskiej Spółdzielni Przemysłu Skórzanego ,,Suwalczanka” (1968-1971), jako dyspozytor, a następnie kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej – PGKiM (1971-1977), jako wojewódzki inspektor kontroli społecznej w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych (1977-1980), jako kierownik zespołu kin w obrębie Suwalszczyzny (1982-1989) oraz jako nauczyciel historii w SP nr 6 w Suwałkach (1989-1999), gdzie wychował wielu olimpijczyków wiedzy historycznej. Znaczną część pracy zawodowej związał z suwalską biblioteką: był bibliotekarzem w Powiatowej Miejskiej Bibliotece w Suwałkach (1968), starszym bibliotekarzem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (1980-1982), a w latach 1999-2010 – dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, skąd odszedł na emeryturę.
Pełnił wiele funkcji społecznych. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Suwałk (VI kadencja, 2010-2014). Od 1976 posiada uprawnienia przewodnika turystycznego II kat., był pilotem wycieczek, członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów i Przewodników Wycieczek. Jest członkiem PTTK (przez prawie 20 lat był skarbnikiem Zarządu Oddziału, a w latach 2004-2008 wiceprezesem zarządu okręgu podlaskiego), Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (był prezesem okręgu Białostockiego przez jedną kadencję, przewodniczącym oddziału w Suwałkach), Związku Bibliotekarzy Polskich i Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Był uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń w życiu miasta i świadkiem przeobrażeń Suwałk. Jego biogram znalazł się m.in. w publikacji Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Wyd. 11, Szwajcaria 2012
Ma żonę Wandę (pracowała w suwalskiej bibliotece pedagogicznej), dwoje dzieci – syna i córkę oraz trójkę wnucząt.
Został odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami:
‒ Srebrny Krzyż Zasługi,
‒ brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
‒ odznaka „Zasłużony Działacz Kultury ,
‒ medal „Za Zasługi dla Województwa Suwalskiego”,
‒ złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami”,
‒ Złota i Srebrna Odznaka PTTK,
‒ odznaka „Zasłużony Przewodnik PTTK”,
‒ złota odznaka honorowa „Zasłużony dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej”
‒ odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”,
‒ srebrna odznaka „Zasłużony Działkowiec”
‒ złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych
‒ Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników