Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Tylenda Halina

Halina Tylenda z domu Daniłowicz urodziła się w Suwałkach w 1934 roku. Przez całe dzieciństwo i młodość wychowywała się z rodzicami (później tylko z mamą) w różnych mieszkaniach przy ulicy T. Kościuszki, zlokalizowanych w podwórkach kamienic.
Czasy dzieciństwa przypadły na okupację niemiecką. Po 1944 roku ojciec pani Haliny, Bolesław Daniłowicz został wywieziony w głąb Rosji. Po 11 latach (bezskutecznie poszukiwany przez rodzinę) powrócił do Suwałk w latach 50.
Po wojnie pani Halina uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do Szkoły Handlowej (przy ul. Kościuszki). W tym czasie należała do pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.
Pracowała w Powiatowej Radzie Narodowej, a po likwidacji wydziału – w Miejskiej Radzie Narodowej w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Następnie przeszła do pracy w suwalskim PKS, skąd odeszła na rentę po prawie trzydziestu latach pracy.