Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightBartliński Ignacy

Bartliński Ignacy

Ksiądz urodzony w 1824 zmarł w 1898. Syn Wojciecha, proboszcz parafii Liszkowo, powiat sejneński, gubernia suwalska został skazany przez władze carskie na wygnanie, na Syberię. Oskarżono go o sprzyjanie powstańcom, ukrywanie i przyjmowanie rannych i chorych do klasztoru. Po 5 latach powrócił do kraju z guberni tomskiej.
Na podst.:
Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, T. 3, oprac. P. Kubicki, Sandomierz 1933.