Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightBartochowski Aleksander

Bartochowski Aleksander

Urodzony ok. 1809 roku, syn Mateusza i Tekli, szlachcic, właściciel wsi Korejwy w Augustowskiem. Pomógł w ucieczce do Prus Wschodnich J. Horodyńskiemu, który był uczestnikiem tzw. wyprawy Józefa Zaliwskiego (w marcu 1833 r. organizował oddziały powstańcze mające stać się zarzewiem nowego powstania narodowe). Zesłany na osiedlenie na Syberii z utratą praw stanu trafił początkowo do gub. jenisejskiej, gdzie jako miejsce pobytu wyznaczono mu gm. bielską. Przebywał jednak w gm. kazaczyńskiej. W 1852 r. otrzymał zgodę na powrót do kraju jednakże bez prawa odzyskania skonfiskowanego majątku i utraconych praw stanu. Ostatecznie wyjechał do Warszawy.
Na podst.:
Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998.