Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightGrykietys Bartłomiej

Grykietys Bartłomiej

Ksiądz (1806-1895), profesor sejneńskiego seminarium. Oskarżony o to, że wiedząc iż powstańcy zamierzają powiesić włościanina Jachimowicza nie powiadomił o tym władz. Został zesłany na katorgę do Rosji, przebywał na wygnaniu w Tunce.
Na podst.:
Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, T. 3, oprac. P. Kubicki, Sandomierz 1933.
Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998.