Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightKarpowicz Andrzej (s. Antoniego)

Karpowicz Andrzej (s. Antoniego)

Chłop ze wsi Nendrynie, ojciec Józefa Karpowicza (rotmistrza). Został aresztowany 1 lipca 1863 roku. Zarzucono mu kontakty z powstańcami, przechowywanie w domu broni oraz podburzających wierszy. Trafił najpierw do więzienia w Kownie następnie poprzez Tobolsk do gminy czystoostrowskiej w okręgu krasnojarskim. Przebywał również w gminie ustjańskiej w okręgu kańskim, został przeniesiony do guberni wiackiej, gdzie został zwolniony z dozoru. Do kraju powrócił ok. 1875 roku.
Na podst.:
Śliwowska W., Warsztat informacyjny do badań losów uczestników powstania styczniowego, “Rocznik Augustowsko-Suwalski” 2002, t. 2.