Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightKatyll Szymon

Katyll Szymon

Urodził się w 1835 roku. Pochodził z rodziny chłopskiej z Augustowskiego, powstaniec i pamiętnikarz. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnik manifestacji patriotycznych, zaangażowany w działalność agitacyjną na rzecz powstania. Brał czynny udział w walkach powstańczych. Aresztowany i osadzony w Cytadeli warszawskiej następnie zesłany na Syberię w 1864. Wrócił do kraju w 1870 roku. Zmarł w 1912 roku.
Na podst.:
Chankowski S., Powstanie Styczniowe w Augustowskiem, Warszawa 1972.
Powstanie styczniowe w województwie augustowskim : uczestnicy i ich losy : 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, red. Sławomir Filipowicz, Suwałki 2013.
Śliwowska W., Warsztat informacyjny do badań losów uczestników powstania styczniowego, “Rocznik Augustowsko-Suwalski” 2002, t. 2.
Fot. w: Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, Warszawa 1963.