Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightKorzeniowski Michał

Korzeniowski Michał

Urodzony ok. 1820 roku, pochodził z m. Władysławowa w Augustowskiem, syn Józefa (strażnik pogranicznej komory celnej w Filipowie). Po ukończeniu szkoły powszechnej przyłączył się do trupy aktorów wędrownych J. Okońskiego. W 1843 roku zbiegł przed poborem do Prus. Po powrocie do kraju został aresztowany i oskarżony o powiązania ze spiskowcami przygotowującymi się do wywołania kolejnego powstania. Skazany na ciężkie roboty w twierdzach, przebywał w Ust’Kamienogorsku, następnie od 1856 r. w Irkucku. W 1857 roku na mocy amnestii (manifest koronacyjny) wyjechał do guberni augustowskiej.
Na podst.:
Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998