Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightKrzywicki Jan

Krzywicki Jan

Urodzony w 1831 roku, wikariusz parafii Filipów, powiat i gubernia suwalska. Skazany administracyjnie na mieszkanie w jednej z dalszych guberni Rosji. Oskarżony m. in. o głoszenie podburzających kazań. Wywieziony do guberni pezneńskiej. Wrócił do kraju w kwietniu 1884 roku. Zmarł w 1894 roku.
Na podst.:
Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, T. 3, oprac. P. Kubicki, Sandomierz 1933.