Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightStaniszewski Walerian Leon

Staniszewski Walerian Leon

Urzędnik sądowy, powstaniec styczniowy, zesłaniec. Urodził się 25 października 1822 roku we wsi Staciszki, syn Romana, nadleśnego lasów rządowych i Ludwiki z Zimnochów. Uczył się w gimnazjum w Łomży i Sejnach. Następnie uczęszczał na Kursy Prawne w Warszawie. Pracował w Trybunale Cywilnym Guberni Mazowieckiej i Mazowieckim Rządzie Gubernialnym. Utrzymywał ścisłe kontakty ze środowiskiem konspiracyjnym, brał udział w tzw. spisku aptekarskim. Aresztowany, został osadzony w Cytadeli, a następnie wcielony do Korpusu Orenburskiego w stepach kirgiskich. W wyniku amnestii w 1856 roku powrócił do kraju. Ostatecznie osiadł w Suwałkach. Zmarł w 1906 roku. Został pochowany na tutejszym cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej.
Na podst.:
Matusiewicz A., Walerian Leon Staniszewski : zesłaniec – pamiętnikarz, [w:] Biografie suwalskie. Cz. 2, Suwałki 1993.
Staniszewski W., Pamiętniki więźnia stanu i zesłańca, Warszawa 1994.
Śliwowska W., Staniszewski, „Polski Słownik Biograficzny” 2004, t. 42.
Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998.