Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Tematy

Sybiracy z Suwalszczyzny

Sybiracy XIX wieku keyboard_arrow_right Baza osób keyboard_arrow_rightWoronowicz Cyprian

Woronowicz Cyprian

Urodzony w 1823 roku w gminie Rutka, ksiądz wikariusz w parafii Grażynki w powiecie mariampolskim. Uczył się w szkole obwodowej i gimnazjum w Suwałkach oraz seminarium duchownym w Sejnach, gdzie otrzymał święcenia w październiku 1846 roku. Oskarżony i skazany za kontakty ze spiskowcami i przynależność do tzw. Organizacji 1848 roku. Zesłany do guberni wiackiej pod ścisły dozór policji. W 1856 roku wyjechał z Wiatki do Warszawy (objęty dozorem policyjnym). Podczas powstania styczniowego pełnił posługę w kościele w Sejnach. Zmarł w 1869 roku.
Na podst.:
Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998.
Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, T. 3, oprac. P. Kubicki, Sandomierz 1933.