Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Ulica Główna…

Ulica jest wyodrębnioną przestrzenią, która ludzi łączy, nawet jeśli oni tego nie chcą i temu zaprzeczają. (…) Ulica nigdy nie jest „moja”, jest „nasza”, wspólna, łącząca przyjaciół, wrogów i osoby neutralne.

L. A. Moczulski, Rozmowy, Suwałki 2020.

Pogoda dopisuje, a więc zapraszamy na krótki spacer dawnym traktem warszawsko-petersburskim (obecną ulicą Tadeusza Kościuszki). Niech odżyją wspomnienia, opowieści o miejscach i ludziach. Oddajemy głos najstarszym suwalczanom – Świadkom Historii, tej nam najbliższej, bo naszej, lokalnej, która działa się tu i teraz. 

Link do kolejnej pocztówki: https://digi.bpsuwalki.pl/ealbum/ulica-glowna/