Po rewolucji w Rosji i przejęciu władzy przez komunistów, na Syberii powstał Gułag – system łagrów i obozów pracy. Syberia stała się wówczas także miejscem deportacji całych grup ludności na niespotykaną w historii skalę. Po 1939 roku dotknęły one m.in. mieszkańców zajętych przez ZSRS Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej (zobacz mapę). W latach 1944–1945 w głąb Rosji trafiła też liczna grupa żołnierzy AK.