Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Indeks

Modrzejewska Joanna

Joanna Modrzejewska urodziła się w 1936 roku w Warszawie. Podczas wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkała wraz z matką Zofią Grankowską z domu Konopnicką przy ul. Wspólnej 17.
Pamięta wzruszenie, którego doświadczano w pierwszych dniach Powstania na widok biało-czerwonych flag, a także późniejsze dramatyczne przeżycia – uratowanie jej i innych mieszkańców spod gruzów zbombardowanej kamienicy przy Wspólnej oraz po kapitulacji stolicy wypędzenie do obozu przejściowego w Pruszkowie.
Po zakończeniu wojny Joanna Modrzejewska wraz z matką osiedliły się w Łodzi, w kwaterunkowym mieszkaniu przy ul. J. Kilińskiego 78. Pracowała w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Cetebe” (Centrala Eksportowo-Importowa Przemysłu Włókienniczego), przekształconym następnie w Textilimpex w Łodzi w sekcji handlowej, dzięki czemu odbyła wiele służbowych podróży do krajów Azji i innych. Obecnie jest na emeryturze.
Jest bardzo związana z pamięcią o swojej sławnej prababce, Marii Konopnickiej. Przechowuje w pamięci opowieści przekazane jej przez mamę. Pamięta swoje wizyty w dworku żarnowieckim w czasach, kiedy nie był on jeszcze placówką muzealną, a po prostu domem mieszkalnym córki poetki, Zofii Mickiewiczowej. Wspomina atmosferę tamtych lat i przekształcenie dworku w muzeum. Życzliwie przyjmuje zaproszenia i prośby o spotkanie w wielu miastach, które w jakiś sposób upamiętniają nazwisko jej prababki.
W Suwałkach, mieście urodzenia Marii Konopnickiej, Joanna Modrzejewska była kilkukrotnie; niedawna wizyta miała miejsce w maju 2022 roku (który to rok został ustanowiony przez Sejm RP rokiem imienia poetki), w 180-lecie urodzin Marii Konopnickiej.